Vilka plattformar presterar bäst? Vad är konsumenternas inställning till samarbeten? Hur effektivt? Vilka skillnader?
Download New YouTube Report 2018 in Swedish >

Here are The Talents
of Troot...

What are you looking for?

+ Show more filters

Talent language

Age of followers

Gender of followers

Talents performing live