Vilka plattformar presterar bäst? Vad är konsumenternas inställning till samarbeten? Hur effektivt? Vilka skillnader?
Ladda ner YouTube rapporten 2018 >

Here are The Talents
of Troot...

What are you looking for?

+ Show more filters

Talent language

Age of followers

Gender of followers

Talents performing live